جستجو

کالاهای موجود در ضوابط جستجو

مقایسه کالا (0)


مته قطر 1 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 1 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 1 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

2,900 تومان

مته قطر 1.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 1.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 1.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

3,600 تومان

مته قطر 2 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 2 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 2 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

5,500 تومان

مته قطر 2.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 2.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 2.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

6,700 تومان

مته قطر 3 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 3 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 3 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

8,200 تومان

مته قطر 3.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 3.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 3.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

9,500 تومان

مته قطر 4 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 4 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 4 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

12,500 تومان

مته قطر 4.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 4.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 4.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

14,500 تومان

مته قطر 5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

17,000 تومان

مته قطر 5.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 5.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 5.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

19,000 تومان

مته قطر 6 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 6 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 6 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

23,000 تومان

مته قطر 6.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 6.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 6.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

26,000 تومان

مته قطر 7 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 7 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 7 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

31,000 تومان

نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)