جستجو

کالاهای موجود در ضوابط جستجو

مقایسه کالا (0)


مته قطر 1 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 1 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 1 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

2,600 تومان قیمت بدون مالیات: 2,600 تومان

مته قطر 1.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 1.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 1.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

3,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,000 تومان

مته قطر 2 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 2 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 2 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

4,500 تومان قیمت بدون مالیات: 4,500 تومان

مته قطر 2.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 2.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 2.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

5,500 تومان قیمت بدون مالیات: 5,500 تومان

مته قطر 3 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 3 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 3 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

6,800 تومان قیمت بدون مالیات: 6,800 تومان

مته قطر 3.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 3.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 3.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

8,500 تومان قیمت بدون مالیات: 8,500 تومان

مته قطر 4 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 4 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 4 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

10,100 تومان قیمت بدون مالیات: 10,100 تومان

مته قطر 4.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 4.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 4.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

12,500 تومان قیمت بدون مالیات: 12,500 تومان

مته قطر 5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

14,000 تومان قیمت بدون مالیات: 14,000 تومان

مته قطر 5.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 5.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 5.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

13,000 تومان قیمت بدون مالیات: 13,000 تومان

مته قطر 6 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 6 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 6 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

15,800 تومان قیمت بدون مالیات: 15,800 تومان

مته قطر 6.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 6.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 6.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

17,900 تومان قیمت بدون مالیات: 17,900 تومان

مته قطر 7 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 7 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 7 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

26,000 تومان قیمت بدون مالیات: 26,000 تومان

نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)