اسپیسر دو سر مهره

اسپیسر  دو سر مهره


مقایسه کالا (0)


اسپیسر 3X6 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر 3X6 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر دو سر مهره  قطر داخلی مهره   3 میل طول قسمت فاصله 6 میل  برنج آ ب کروم..

420 تومان قیمت بدون مالیات: 420 تومان

اسپیسر 3X8 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر 3X8 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر دو سر مهره  قطر داخلی مهره   3 میل طول قسمت فاصله 8 میل برنج آ ب کروم..

420 تومان قیمت بدون مالیات: 420 تومان

اسپیسر 3X10 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر 3X10 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر دو سر مهره  قطر داخلی مهره   3 میل طول قسمت فاصله 10 میل برنج آ ب کروم..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

اسپیسر 3X12 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر 3X12 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر دو سر مهره  قطر داخلی مهره   3 میل طول قسمت فاصله 12 میل برنج آ ب کروم..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

اسپیسر 3X16 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر 3X16 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر دو سر مهره  قطر داخلی مهره   3 میل طول قسمت فاصله 16 میل برنج آ ب کروم..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

اسپیسر 3X20 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر 3X20 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر دو سر مهره  قطر داخلی مهره   3 میل طول قسمت فاصله 20 برنج آ ب کروم..

680 تومان قیمت بدون مالیات: 680 تومان

اسپیسر 3X25 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر 3X25 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر دو سر مهره  قطر داخلی مهره   3 میل طول قسمت فاصله 25 میل  برنج آ ب کروم..

750 تومان قیمت بدون مالیات: 750 تومان

اسپیسر 3X30 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر 3X30 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر دو سر مهره  قطر داخلی مهره   3 میل طول قسمت فاصله 30 میل  برنج آ ب کروم..

950 تومان قیمت بدون مالیات: 950 تومان

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)