اسپیسر یک سر مهره یک سر پیچ

اسپیسر یک سر مهره یک سر پیچ


مقایسه کالا (0)


اسپیسر 3X5 یکسر مهره یکسر پیچ  برنج آب کروم

اسپیسر 3X5 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 5میل  برنج آب کروم..

420 تومان قیمت بدون مالیات: 420 تومان

اسپیسر 3X6 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X6 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 6 میل  برنج آب کروم..

420 تومان قیمت بدون مالیات: 420 تومان

اسپیسر 3X7 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X7 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 7 میل  برنج آب کروم..

420 تومان قیمت بدون مالیات: 420 تومان

اسپیسر 3X8 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X8 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 8 میل  برنج آب کروم..

420 تومان قیمت بدون مالیات: 420 تومان

اسپیسر 3X10 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X10 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 10 میل  برنج آب کروم..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

اسپیسر 3X12 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X12 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 12 میل  برنج آب کروم..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

اسپیسر 3X16 یکسر مهره یکسر پیچبرنج آب کروم

اسپیسر 3X16 یکسر مهره یکسر پیچبرنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 16 میل  برنج آب کروم..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

اسپیسر 3X20 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X20 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 20 میل برنج آب کروم..

680 تومان قیمت بدون مالیات: 680 تومان

اسپیسر 3X25 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X25 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 25 میل  برنج آب کروم..

750 تومان قیمت بدون مالیات: 750 تومان

اسپیسر 3X30 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X30 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 30 میل  برنج آب کروم..

950 تومان قیمت بدون مالیات: 950 تومان

نمايش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)