قطر 3 میل

قطر 3 میل


مقایسه کالا (0)


پیچ 3X6 سراستوانه  استیل

پیچ 3X6 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 6 میل  سراستوانه  استیل 3در6,m3x6..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 3X8 سراستوانه  استیل

پیچ 3X8 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 8 میل سر استوانه  استیل3در8,m3x8..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 3X10  سر استوانه استیل

پیچ 3X10 سر استوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 10 میل  سر استوانه  استیل3در10,m3x10..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 3X12 سر استوانه  استیل

پیچ 3X12 سر استوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 12میل سر استوانه  استیل3در12,m3x12..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 3X16  سراستوانه استیل

پیچ 3X16 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 16 میل سراستوانه استیل3در16,m3x16..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

پیچ 3X20  سراستوانه استیل

پیچ 3X20 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 20 میل سراستوانه  استیل3در20,m3x20..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 3X25 سراستوانه  استیل

پیچ 3X25 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 25 میل  سراستوانه استیل3در25,m3x25..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X30  سراستوانه  استیل

پیچ 3X30 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 30 میل سر استوانه استیل3در30,m3x30..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)