پک (Pack)

پک ها شامل مجموعه ای با تعداد اندک از  انواع پیچ های  پر کار برد در اندازهای مختلف میباشد.


مقایسه کالا (0)


پک (مجموعه) پیچهای سر استوانه با قطر 2 میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای سر استوانه با قطر 2 میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 2 در 6   سر استوانه جنس استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ 2 در 8   سر استوانه جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ 2 در 10 سر استوانه جنس استیل..

78,400 تومان

پک (مجموعه) پیچهای سر استوانه با قطر2.5میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای سر استوانه با قطر2.5میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 2.5 در 6   سر استوانه جنس استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ2.5 در 8   سر استوانه جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ2.5 در 10 سر استوانه جنس ا..

146,400 تومان

پک (مجموعه) پیچهای سر استوانه با قطر 3 میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای سر استوانه با قطر 3 میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 3 در 6   سر استوانه جنس استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ3 در 8   سر استوانه جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ3 در 10 سر استوانه جنس استیل&n..

103,800 تومان

پک (مجموعه) پیچهای سر استوانه با قطر 4 میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای سر استوانه با قطر 4 میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 4 در 6   سر استوانه جنس استیل   تعداد 10 عدد( توجه این مورد 10 عدد کمتر از بقیه است )2-پیچ 4 در 8   سر استوانه جنس استیل   تعداد..

180,000 تومان

پک (مجموعه) پیچهای سر استوانه با قطر 5 میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای سر استوانه با قطر 5 میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 5 در 6   سر استوانه جنس استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ 5 در 8   سر استوانه جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ5 در 10 سر استوانه جنس استیل&..

266,000 تومان

پک (مجموعه) پیچهای سر تخت با قطر 2 میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای سر تخت با قطر 2 میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 2 در 6   سر تخت جنس استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ 2 در 8   سر تخت جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ 2 در 10 سر تخت جنس استیل   ..

74,400 تومان

پک (مجموعه) پیچهای سرتخت با قطر2.5میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای سرتخت با قطر2.5میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 2.5 در 6   سر تخت جنس استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ2.5 در 8   سر تخت جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ2.5 در 10 سر تخت جنس استیل  &..

140,400 تومان

پک (مجموعه) پیچهای سر تخت با قطر 3 میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای سر تخت با قطر 3 میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 3 در 6   سر تخت جنس استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ3 در 8   سر تخت جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ3 در 10 سر اتخت جنس استیل   ..

103,800 تومان

پک (مجموعه) پیچهای سرتخت با قطر 4 میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای سرتخت با قطر 4 میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 4 در 6   سرتخت جنس استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ 4 در 8   سرتخت جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ4 در 10 سرتخت جنس استیل   تعد..

129,000 تومان

پک (مجموعه) پیچهای سر تخت با قطر 5 میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای سر تخت با قطر 5 میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 5 در 6   سر تخت جنس استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ 5 در 8   سر تخت جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ5 در 10 سر تخت جنس استیل   ..

159,000 تومان

پک (مجموعه) پیچهای آلن با قطر 2 میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای آلن با قطر 2 میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 2 در 6   آلن جنس استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ 2 در 8   آلن جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ 2 در 10 آلن جنس استیل   تعداد 20..

212,000 تومان

پک (مجموعه) پیچهای آلن با قطر2.5میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای آلن با قطر2.5میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 2.5 در 6   آلن جنس استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ2.5 در 8   آلن جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ2.5 در 10 آلن جنس استیل&n..

270,000 تومان

پک (مجموعه) پیچهای آلن با قطر 3 میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای آلن با قطر 3 میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 3 در 6   سر آلن استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ3 در 8   آلن جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ3 در 10 آلن جنس استیل   ت..

177,000 تومان

پک (مجموعه) پیچهای آلن با قطر 4 میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای آلن با قطر 4 میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 4 در 6   آلن جنس استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ 4 در 8   آلن جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ4 در 10 آلن جنس استیل   ..

206,000 تومان

پک (مجموعه) پیچهای آلن با قطر 5 میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای آلن با قطر 5 میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 5 در 6   آلن جنس استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ 5 در 8   آلن جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ5 در 10 آلن جنس استیل   تعداد 20 ..

218,000 تومان

پک (مجموعه) پیچهای آلن سرتخت با قطر 3 میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای آلن سرتخت با قطر 3 میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 3 در 6  آلن سرتخت استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ3 در 8   آلن سرتخت جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ3 در 10 آلن سرتخت جنس استیل ..

186,000 تومان

پک (مجموعه) پیچهای آلن سرتخت با قطر 4 میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای آلن سرتخت با قطر 4 میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 4 در 6   آلن سرتخت جنس استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ 4 در 8   آلن سرتخت جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ 4 در 10 آلن سرتخت جن..

188,000 تومان

پک (مجموعه) پیچهای آلن سرتخت با قطر 5 میلیمتر

پک (مجموعه) پیچهای آلن سرتخت با قطر 5 میلیمتر

این پک شامل اقلام زیر است:1-پیچ 5 در 8   آلن سرتخت جنس استیل   تعداد 20 عدد2-پیچ 5 در 10 آلن سرتخت جنس استیل   تعداد 20 عدد3-پیچ 5  در 12 آلن سرتخت جنس استیل  &..

192,000 تومان

نمايش 1 تا 18 از 18 (1 صفحه)