پک (Pack)

پک ها شامل مجموعه ای با تعداد اندک از  انواع پیچ های  پر کار برد در اندازهای مختلف میباشد.


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.