مته ها

مته ها

این دسته شامل انواع مته های موجود در فروشگاه است.

تمامی مته ها از جنس آلیاژ 5 درصد کبالت میباشند.

این الیاژ در برابر افزایش دما  خاصیت خود را از دست نداده و برای سوراخکاری فلزات سخت مناسب است.مقایسه کالا (0)


مته قطر 1 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 1 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 1 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درص..

4,300 تومان

مته قطر 1.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 1.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 1.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5د..

5,500 تومان

مته قطر 2 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 2 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 2 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درص..

7,500 تومان

مته قطر 2.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 2.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 2.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5د..

10,000 تومان

مته قطر 3 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 3 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 3 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درص..

14,000 تومان

مته قطر 3.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 3.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 3.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5د..

18,000 تومان

مته قطر 4 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 4 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 4 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درص..

20,000 تومان

مته قطر 4.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 4.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 4.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5د..

23,000 تومان

مته قطر 5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درص..

26,000 تومان

مته قطر 5.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 5.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 5.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5د..

35,000 تومان

مته قطر 6 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 6 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 6 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درص..

40,000 تومان

مته قطر 6.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 6.5 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 6.5 میلیمتر  جنس آلیاژ  5د..

47,000 تومان

مته قطر 7 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته قطر 7 میلیمتر جنس آلیاژ 5 درصد کبالت

مته  قطر 7 میلیمتر  جنس آلیاژ  5درص..

55,000 تومان

نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)