مهره پرچی

این دسته شامل مهره های پرچی میباشد.

نوعی از مهره که برای نصب روی ورق های نازک فلزات استفاده میشود نصب مهره پرچی نیازمند ابزار خاص  است.مقایسه کالا (0)


مهره پرچی 3 میل قطر خارجی 5 میل آهن

مهره پرچی 3 میل قطر خارجی 5 میل آهن

مهره پرچی  3 میل  قطر خارجی 5 میل آهن..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

مهره پرچی 3 میل قطر خارجی 5 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی 3 میل قطر خارجی 5 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی  3 میل  قطر خارجی 5 میل آهن بسته 1000 عددی..

220,000 تومان قیمت بدون مالیات: 220,000 تومان

مهره پرچی 4 میل قطر خارجی 6 میل آهن

مهره پرچی 4 میل قطر خارجی 6 میل آهن

مهره پرچی  4 میل  قطر خارجی 6 میل آهن..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

مهره پرچی 4 میل قطر خارجی 6 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی 4 میل قطر خارجی 6 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی  4 میل  قطر خارجی 6 میل آهن بسته 1000 عددی..

220,000 تومان قیمت بدون مالیات: 220,000 تومان

مهره پرچی 5 میل قطر خارجی 7 میل آهن

مهره پرچی 5 میل قطر خارجی 7 میل آهن

مهره پرچی  5 میل  قطر خارجی 7 میل آهن..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

مهره پرچی 5 میل قطر خارجی 7 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی 5 میل قطر خارجی 7 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی  5 میل  قطر خارجی 7 میل آهن بسته 1000 عددی..

220,000 تومان قیمت بدون مالیات: 220,000 تومان

مهره پرچی  6 میل قطر خارجی 9 میل آهن

مهره پرچی 6 میل قطر خارجی 9 میل آهن

مهره پرچی  6 میل  قطر خارجی 9 میل آهن..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

مهره پرچی  6 میل قطر خارجی 9 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی 6 میل قطر خارجی 9 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی  6 میل  قطر خارجی 9 میل آهن بسته 1000 عددی..

290,000 تومان قیمت بدون مالیات: 290,000 تومان

مهره پرچی  8 میل قطر خارجی 11 میل آهن

مهره پرچی 8 میل قطر خارجی 11 میل آهن

مهره پرچی  8میل  قطر خارجی 11 میل آهن..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

مهره پرچی  8 میل قطر خارجی 11 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی 8 میل قطر خارجی 11 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی  8میل  قطر خارجی 11 میل آهن بسته 1000 عددی..

395,000 تومان قیمت بدون مالیات: 395,000 تومان

نمايش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)