جديدترين ها

مهره پرچی 3 میل قطر خارجی 5 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی 3 میل قطر خارجی 5 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی  3 میل  قطر خارجی 5 میل آهن بسته 1000 عددی..

220,000 تومان قیمت بدون مالیات: 220,000 تومان

مهره پرچی 4 میل قطر خارجی 6 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی 4 میل قطر خارجی 6 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی  4 میل  قطر خارجی 6 میل آهن بسته 1000 عددی..

220,000 تومان قیمت بدون مالیات: 220,000 تومان

مهره پرچی 5 میل قطر خارجی 7 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی 5 میل قطر خارجی 7 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی  5 میل  قطر خارجی 7 میل آهن بسته 1000 عددی..

220,000 تومان قیمت بدون مالیات: 220,000 تومان

مهره پرچی  8 میل قطر خارجی 11 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی 8 میل قطر خارجی 11 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی  8میل  قطر خارجی 11 میل آهن بسته 1000 عددی..

395,000 تومان قیمت بدون مالیات: 395,000 تومان

مهره پرچی  6 میل قطر خارجی 9 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی 6 میل قطر خارجی 9 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی  6 میل  قطر خارجی 9 میل آهن بسته 1000 عددی..

290,000 تومان قیمت بدون مالیات: 290,000 تومان

پیچ 5X10 مغزی استیل

پیچ 5X10 مغزی استیل

پیچ  5X10  مغزی استیل..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 5X8 مغزی استیل

پیچ 5X8 مغزی استیل

پیچ  5X8  مغزی استیل..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 4X10 مغزی استیل

پیچ 4X10 مغزی استیل

پیچ 4X10 مغزی استیل..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 4X8 مغزی استیل

پیچ 4X8 مغزی استیل

پیچ 4X8 مغزی استیل..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 3X10 مغزی استیل

پیچ 3X10 مغزی استیل

پیچ 3X10 مغزی استیل..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 3X8 مغزی استیل

پیچ 3X8 مغزی استیل

پیچ 3X8 مغزی استیل..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

مته  قطر 7 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته قطر 7 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته  قطر 7 میل آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

14,000 تومان قیمت بدون مالیات: 14,000 تومان