کبالت 5 درصد

کبالت 5 درصد


مقایسه کالا (0)


مته  قطر 1 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته قطر 1 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته  قطر 1 میل آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

2,000 تومان قیمت بدون مالیات: 2,000 تومان

مته  قطر 1.5 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته قطر 1.5 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته  قطر 1.5 میل آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

2,500 تومان قیمت بدون مالیات: 2,500 تومان

مته  قطر 2 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته قطر 2 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته  قطر 2 میل آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

3,500 تومان قیمت بدون مالیات: 3,500 تومان

مته  قطر 2.5 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته قطر 2.5 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته  قطر2.5 میل آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

4,000 تومان قیمت بدون مالیات: 4,000 تومان

مته قطر3 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته قطر3 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته  قطر3 میل آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

5,500 تومان قیمت بدون مالیات: 5,500 تومان

مته قطر3.5 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته قطر3.5 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته  قطر3.5 میل آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

6,500 تومان قیمت بدون مالیات: 6,500 تومان

مته  قطر 4 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته قطر 4 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته  قطر 4 میل آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

7,500 تومان قیمت بدون مالیات: 7,500 تومان

مته  قطر 4.5 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته قطر 4.5 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته  قطر 4.5  میل آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

8,000 تومان قیمت بدون مالیات: 8,000 تومان

مته  قطر 5 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته قطر 5 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته  قطر 5 میل آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

9,000 تومان قیمت بدون مالیات: 9,000 تومان

مته  قطر 5.5 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته قطر 5.5 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته  قطر  5.5 میل آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

10,000 تومان قیمت بدون مالیات: 10,000 تومان

مته  قطر 6 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته قطر 6 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته  قطر 6 میل آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

11,000 تومان قیمت بدون مالیات: 11,000 تومان

مته  قطر 6.5 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته قطر 6.5 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته  قطر 6.5 میل آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

12,000 تومان قیمت بدون مالیات: 12,000 تومان

مته  قطر 7 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته قطر 7 میل آلیاژ 5درصد کبالت

مته  قطر 7 میل آلیاژ  5درصد کبالت  مناسب سوراخکاری فلزات سخت..

14,000 تومان قیمت بدون مالیات: 14,000 تومان

نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)