سر تخت 965

سر تخت 965

پیجهای سرتخت  flat

DIN 965

مبنای محاسبه طول پیچ از ابتدا تا انتها  پیچ میباشد (گل پیچ در طول محاسبه میشود)جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


پیچ 2X6 سرتخت استیل

پیچ 2X6 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 6 میل سرتخت  استیل2در6 , m2x6..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 2X8 سرتخت استیل

پیچ 2X8 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 8 میل سرتخت  استیل..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 2X10 سرتخت استیل

پیچ 2X10 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 10 میل سرتخت استیل..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2X12 سرتخت استیل

پیچ 2X12 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 12 میل  سرتخت  استیل..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2X16 سرتخت استیل

پیچ 2X16 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 16 میل  سرتخت استیل2در16,m2X16..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2X20 سرتخت استیل

پیچ 2X20 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 20 میل  سرتخت استیل2در20,m2X20..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 2.5X6 سرتخت استیل

پیچ 2.5X6 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 6 میل سرتخت استیل2.5در6,m2.5x6..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2.5X8 سرتخت استیل

پیچ 2.5X8 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 8 میل سرتخت استیل2.5در8,m2.5x8..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2.5X10 سرتخت استیل

پیچ 2.5X10 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 10 میل  سرتخت  استیل..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X12 سرتخت استیل

پیچ 2.5X12 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 12 میل  سرتخت  استیل..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X16 سرتخت استیل

پیچ 2.5X16 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 16 میل سرتخت  استیل..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X20 سرتخت استیل

پیچ 2.5X20 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 20 میل سرتخت استیل..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 2.5X25 سرتخت استیل

پیچ 2.5X25 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 10 میل  سرتخت استیل2.5در25,m2.5x25..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X6 سرتخت استیل

پیچ 3X6 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 6 میل  سرتخت استیل3در6,m3x6..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 3X8 سرتخت استیل

پیچ 3X8 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 8 میل  سرتخت استیل3در8,m3x8..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 3X10 سرتخت استیل

پیچ 3X10 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول  10 میل  سرتخت  استیل3در10,m3x10..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 3X12 سرتخت  استیل

پیچ 3X12 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 12 میل سرتخت استیل3در12,m3x12..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 3X16 سرتخت استیل

پیچ 3X16 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 16 میل  سرتخت  استیل3در16,m3x16..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

پیچ 3X20 سرتخت استیل

پیچ 3X20 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 20 میل سرتخت  استیل3در20,m3x20..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 3X25 سرتخت استیل

پیچ 3X25 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 25 میل سرتخت استیل3در25,m3x25..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X30 سرتخت استیل

پیچ 3X30 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 30 میل سرتخت استیل3در30,m3x30..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ  4X6 سرتخت استیل

پیچ 4X6 سرتخت استیل

پیچ قطر 4 میل طول 6 میل سرتخت استیل4در6,m4x6..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

پیچ  4X8 سرتخت استیل

پیچ 4X8 سرتخت استیل

پیچ قطر 4 میل طول 8 میل سرتخت استیل4در8,m4x8..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ  4X10 سرتخت استیل

پیچ 4X10 سرتخت استیل

پیچ قطر 4 میل طول 10 میل سرتخت  استیل4در10,m4x10..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ  4X12 سرتخت استیل

پیچ 4X12 سرتخت استیل

پیچ قطر 4 میل طول 12 میل سرتخت  استیل4در12,m4x12..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ  4X16 سرتخت استیل

پیچ 4X16 سرتخت استیل

پیچ قطر 4 میل طول 16 میل سرتخت  استیل4در16,m4x16..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ  4X20 سرتخت استیل

پیچ 4X20 سرتخت استیل

پیچ قطر 4 میل طول 20 میل سرتخت استیل4در20,m4x20..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ  4X25 سرتخت استیل

پیچ 4X25 سرتخت استیل

پیچ قطر 4 میل طول 25 میل سرتخت  استیل4در25,m4x25..

750 تومان قیمت بدون مالیات: 750 تومان

پیچ  4X30 سرتخت استیل

پیچ 4X30 سرتخت استیل

پیچ قطر 4 میل طول 30 میل سرتخت  استیل4در30,m4x30..

750 تومان قیمت بدون مالیات: 750 تومان

پیچ  5X6 سرتخت استیل

پیچ 5X6 سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 6 میل سرتخت  استیل5در6,m5x6..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ  5X8 سرتخت استیل

پیچ 5X8 سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 8 میل سرتخت  استیل5در8,m5x8..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ  5X10 سرتخت استیل

پیچ 5X10 سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 10 میل سرتخت  استیل5در10,m5x10..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ  5X12 سرتخت استیل

پیچ 5X12 سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 12 میل سرتخت  استیل5در12,m5x12..

650 تومان قیمت بدون مالیات: 650 تومان

پیچ  5X16 سرتخت استیل

پیچ 5X16 سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 16 میل سرتخت  استیل5در16,m5x16..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ  5X20 سرتخت استیل

پیچ 5X20 سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 20 میل سرتخت  استیل5در20,m5x20..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ  5X25 سرتخت استیل

پیچ 5X25 سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 25 میل سرتخت  استیل5در25,m5x25..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ  5X30 سرتخت استیل

پیچ 5X30 سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 30 میل سرتخت  استیل5در30,m5x30..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

نمايش 1 تا 37 از 37 (1 صفحه)