قطر 2.5 میل

این دسته  شامل انوع پیچها و مهره ها و واشرهاو... فروشگاه که اندازه قطر آنها 2.5 میلی متر است میباشد.


مقایسه کالا (0)


پیچ 2.5X6 سر استوانه استیل

پیچ 2.5X6 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 6 میل سر استوانه  استیلm2.5X62.5در6..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2.5X8 سر استوانه استیل

پیچ 2.5X8 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 8 میل  سر استوانه استیلm2.5X82.5در8..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2.5X10 سراستوانه استیل

پیچ 2.5X10 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 10 میل  سراستوانه  استیلm2.5X102.5در10..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X12 سر استوانه استیل

پیچ 2.5X12 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 12 میل سر استوانه  استیلm2.5X122.5در12..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X16 سراستوانه استیل

پیچ 2.5X16 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 16 میل سر استوانه  استیلm2.5X162.5در16..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X20 سراستوانه استیل

پیچ 2.5X20 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 20 میل سر استوانه استیلm2.5X202.5در20..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 2.5X25 سراستوانه استیل

پیچ 2.5X25 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 25 میل  سراستوانه استیلm2.5X252.5در25..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 2.5X30 سراستوانه استیل

پیچ 2.5X30 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 30 میل  سراستوانه استیلm2.5X302.5در30..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 2.5X6 سرتخت استیل

پیچ 2.5X6 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 6 میل سرتخت استیل2.5در6,m2.5x6..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2.5X8 سرتخت استیل

پیچ 2.5X8 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 8 میل سرتخت استیل2.5در8,m2.5x8..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2.5X10 سرتخت استیل

پیچ 2.5X10 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 10 میل  سرتخت  استیل..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X12 سرتخت استیل

پیچ 2.5X12 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 12 میل  سرتخت  استیل..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X16 سرتخت استیل

پیچ 2.5X16 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 16 میل سرتخت  استیل..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X20 سرتخت استیل

پیچ 2.5X20 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 20 میل سرتخت استیل..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 2.5X25 سرتخت استیل

پیچ 2.5X25 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 10 میل  سرتخت استیل2.5در25,m2.5x25..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 2.5X6 آلن استیل

پیچ 2.5X6 آلن استیل

پیچ فطر 2.5 میل طول 6 میل  استیل2.5در6,m2.5x6..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 2.5X8 آلن استیل

پیچ 2.5X8 آلن استیل

پیچ فطر 2.5 میل طول 8 میل  استیل2.5در8,m2.5x8..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 2.5X10 آلن استیل

پیچ 2.5X10 آلن استیل

پیچ فطر 2.5 میل طول 10 میل  استیل..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 2.5X12 آلن استیل

پیچ 2.5X12 آلن استیل

پیچ فطر 2.5 میل طول 12 میل  استیل..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 2.5X16 آلن استیل

پیچ 2.5X16 آلن استیل

پیچ فطر 2.5 میل طول 16 میل  استیل..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 2.5X20 آلن استیل

پیچ 2.5X20 آلن استیل

پیچ فطر 2.5 میل طول 20 میل  استیل2.5در20,m2.5x20..

1,100 تومان قیمت بدون مالیات: 1,100 تومان

پیچ 2.5X6 مغزی استیل

پیچ 2.5X6 مغزی استیل

پیچ  2.5X6 مغزی استیل..

1,200 تومان قیمت بدون مالیات: 1,200 تومان

مهره شش گوش 2.5 میل استیل

مهره شش گوش 2.5 میل استیل

مهره شش گوش 2.5 میل استیل..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

واشر فنری 2.5 میل دور 4.5 میل استیل

واشر فنری 2.5 میل دور 4.5 میل استیل

واشر فنری 2.5  میل دور 4.5  میل استیل..

200 تومان قیمت بدون مالیات: 200 تومان

واشر تخت 2.5 میل دور 6 میل استیل

واشر تخت 2.5 میل دور 6 میل استیل

واشر تخت 2.5 میل دور 6 میل استیل..

200 تومان قیمت بدون مالیات: 200 تومان

نمايش 1 تا 25 از 25 (1 صفحه)