قطر 2 میل

این دسته  شامل انوع پیچها و مهره ها و واشرهاو... فروشگاه که اندازه قطر آنها 2 میلی متر است میباشد.


مقایسه کالا (0)


پیچ 2X6 سر استوانه استیل

پیچ 2X6 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول 6 میل سر استوانه  استیلm2X62در6..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 2X8 سر استوانه استیل

پیچ 2X8 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول 8 میل سر استوانه استیلm2X82در8..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 2X10 سراستوانه استیل

پیچ 2X10 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول 10 میل سر استوانه  استیلm2X102در10..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2X12 سر استوانه استیل

پیچ 2X12 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول 12 میل  سر استوانه  استیلm2X122در12..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2X16 سر استوانه استیل

پیچ 2X16 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول 16 میل سر استوانه   استیلm2X162در16..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

پیچ 2X20 سر استوانه استیل

پیچ 2X20 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول20 میل سر استوانه  استیلm2X202در20..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 2X6 سرتخت استیل

پیچ 2X6 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 6 میل سرتخت  استیل2در6 , m2x6..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 2X8 سرتخت استیل

پیچ 2X8 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 8 میل سرتخت  استیل..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 2X10 سرتخت استیل

پیچ 2X10 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 10 میل سرتخت استیل..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2X12 سرتخت استیل

پیچ 2X12 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 12 میل  سرتخت  استیل..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2X16 سرتخت استیل

پیچ 2X16 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 16 میل  سرتخت استیل2در16,m2X16..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2X20 سرتخت استیل

پیچ 2X20 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 20 میل  سرتخت استیل2در20,m2X20..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 2X6 آلن استیل

پیچ 2X6 آلن استیل

پیچ قطر 2 میل طول 6 میل  استیل2در6 , m2x6..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 2X8 آلن استیل

پیچ 2X8 آلن استیل

پیچ قطر 2 میل طول 8 میل  استیل..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 2X10 آلن استیل

پیچ 2X10 آلن استیل

پیچ قطر 2 میل طول 10 میل  استیل..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 2X12 آلن استیل

پیچ 2X12 آلن استیل

پیچ قطر 2 میل طول 12 میل  استیل..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 2X16 آلن استیل

پیچ 2X16 آلن استیل

پیچ قطر 2 میل طول 16 میل  استیل2در16,m2X16..

1,100 تومان قیمت بدون مالیات: 1,100 تومان

پیچ 2X20 آلن استیل

پیچ 2X20 آلن استیل

پیچ قطر 2 میل طول 20 میل  استیل..

1,300 تومان قیمت بدون مالیات: 1,300 تومان

مهره شش گوش 2 میل استیل

مهره شش گوش 2 میل استیل

مهره شش گوش 2 میل استیل..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

واشرفنری 2 میل دور 4 میل استیل

واشرفنری 2 میل دور 4 میل استیل

واشرفنری 2  میل دور  4  میل استیل..

200 تومان قیمت بدون مالیات: 200 تومان

واشر تخت2 میل دور 5 میل استیل

واشر تخت2 میل دور 5 میل استیل

واشر تخت2  میل دور 5 میل استیل..

200 تومان قیمت بدون مالیات: 200 تومان

نمايش 1 تا 21 از 21 (1 صفحه)