استیل (ضد زنگ)

استیل (ضد زنگ)

آلیاژی از فولاد می‌باشد، که اصلی‌ترین عناصر تشکیل دهنده آن آهن، کروم و نیکل است که حداقل درصد جرمی کروم در آن ۱۰٫۵ درصد و حداکثر درصد جرمیکربن آن ۱٫۲ درصد می‌باشد.

فولادهای زنگ‌نزن به دلیل خاصیت غیرفعال شدن خود می‌توانند مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی از خود نشان دهند. این فولادها به دلیل شکل گرفتن یک لایه غیرفعال بر روی سطح‌شان که به شدت به ماده زیرین پیوند خورده‌است و از تماس بیشتر ماده به محیط اطراف جلوگیری می‌کند چنین خاصیتی دارند. برای اینکه این پدیده غیرفعال سازی به‌طور پایدار در فولاد اتفاق بیفتد نیاز است که حداقل ۱۰٫۵ درصد از ماده را کروم تشکیل دهد. با داشتن چنین سطحی از کروم حتی اگر خراشی بر روی سطح فولاد ایجاد شود و این لایه از بین برود فولاد می‌تواند خودش را ترمیم کند و اگر گرید به درستی برای محیط کاری انتخاب شده باشد این لایه غیرفعال دوباره شکل می‌گیرد.


مقایسه کالا (0)


پیچ 2X6 سر استوانه استیل

پیچ 2X6 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول 6 میل سر استوانه  استیلm2X62در6..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 2X8 سر استوانه استیل

پیچ 2X8 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول 8 میل سر استوانه استیلm2X82در8..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 2X10 سراستوانه استیل

پیچ 2X10 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول 10 میل سر استوانه  استیلm2X102در10..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2X12 سر استوانه استیل

پیچ 2X12 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول 12 میل  سر استوانه  استیلm2X122در12..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2X16 سر استوانه استیل

پیچ 2X16 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول 16 میل سر استوانه   استیلm2X162در16..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

پیچ 2X20 سر استوانه استیل

پیچ 2X20 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول20 میل سر استوانه  استیلm2X202در20..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 2.5X6 سر استوانه استیل

پیچ 2.5X6 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 6 میل سر استوانه  استیلm2.5X62.5در6..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2.5X8 سر استوانه استیل

پیچ 2.5X8 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 8 میل  سر استوانه استیلm2.5X82.5در8..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2.5X10 سراستوانه استیل

پیچ 2.5X10 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 10 میل  سراستوانه  استیلm2.5X102.5در10..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X12 سر استوانه استیل

پیچ 2.5X12 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 12 میل سر استوانه  استیلm2.5X122.5در12..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X16 سراستوانه استیل

پیچ 2.5X16 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 16 میل سر استوانه  استیلm2.5X162.5در16..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X20 سراستوانه استیل

پیچ 2.5X20 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 20 میل سر استوانه استیلm2.5X202.5در20..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 2.5X25 سراستوانه استیل

پیچ 2.5X25 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 25 میل  سراستوانه استیلm2.5X252.5در25..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 2.5X30 سراستوانه استیل

پیچ 2.5X30 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 30 میل  سراستوانه استیلm2.5X302.5در30..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 3X6 سراستوانه استیل

پیچ 3X6 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 6 میل  سراستوانه  استیل 3در6,m3x6..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 3X8 سراستوانه استیل

پیچ 3X8 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 8 میل سر استوانه  استیل3در8,m3x8..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 3X10 سر استوانه استیل

پیچ 3X10 سر استوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 10 میل  سر استوانه  استیل3در10,m3x10..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 3X12 سر استوانه استیل

پیچ 3X12 سر استوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 12میل سر استوانه  استیل3در12,m3x12..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 3X16 سراستوانه استیل

پیچ 3X16 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 16 میل سراستوانه استیل3در16,m3x16..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

پیچ 3X20 سراستوانه استیل

پیچ 3X20 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 20 میل سراستوانه  استیل3در20,m3x20..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 3X25 سراستوانه استیل

پیچ 3X25 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 25 میل  سراستوانه استیل3در25,m3x25..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X30 سراستوانه استیل

پیچ 3X30 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 30 میل سر استوانه استیل3در30,m3x30..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 4X6 سراستوانه استیل

پیچ 4X6 سراستوانه استیل

پیچ قطر 4 میل طول 6 میل سراستوانه  استیل4در6,m4x6..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

پیچ 4X8 سراستوانه استیل

پیچ 4X8 سراستوانه استیل

پیچ قطر 4 میل طول 8 میل سر استوانه  استیل4در8,m4x8..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 4X10 سراستوانه استیل

پیچ 4X10 سراستوانه استیل

پیچ قطر 4 میل طول 10 میل سراستوانه استیل4در10,m4x10..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 4X12 سراستوانه استیل

پیچ 4X12 سراستوانه استیل

پیچ قطر 4 میل طول 12 میل سراستوانه استیل4در12,m4x12..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 4X16 سراستوانه استیل

پیچ 4X16 سراستوانه استیل

پیچ قطر 4 میل طول 16میل سراستوانه استیل4در16,m4x16..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 4X20 سراستوانه استیل

پیچ 4X20 سراستوانه استیل

پیچ قطر 4 میل طول 20 میل سراستوانه استیل4در20,m4x20..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 4X25 سراستوانه استیل

پیچ 4X25 سراستوانه استیل

پیچ قطر 4 میل طول 25 میل سراستوانه استیل4در25,m4x25..

750 تومان قیمت بدون مالیات: 750 تومان

پیچ 4X30 سراستوانه استیل

پیچ 4X30 سراستوانه استیل

پیچ قطر 4 میل طول 30 میل سر استوانه استیل4در30,m4x30..

750 تومان قیمت بدون مالیات: 750 تومان

پیچ 5X6 سراستوانه استیل

پیچ 5X6 سراستوانه استیل

پیچ قطر 5 میل طول 6 میل سراستوانه  استیل 5در6,m5x6..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 5X8 سراستوانه استیل

پیچ 5X8 سراستوانه استیل

پیچ قطر 5 میل طول 8 میل  سراستوانه استیل 5در8,m5x8..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 5X10 سراستوانه استیل

پیچ 5X10 سراستوانه استیل

پیچ قطر 5 میل طول 10 میل سراستوانه  استیل 5در10,m5x10..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 5X12 سراستوانه استیل

پیچ 5X12 سراستوانه استیل

پیچ قطر 5 میل طول 12 میل  سراستوانه  استیل 5در12,m5x12..

650 تومان قیمت بدون مالیات: 650 تومان

پیچ 5X16 سراستوانه استیل

پیچ 5X16 سراستوانه استیل

پیچ قطر 5 میل طول 16 میل سراستوانه استیل 5در16,m5x16..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 5X20 سراستوانه استیل

پیچ 5X20 سراستوانه استیل

پیچ قطر 5 میل طول 20 میل  سراستوانه  استیل 5در20,m5x20..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 5X25 سراستوانه استیل

پیچ 5X25 سراستوانه استیل

پیچ قطر 5 میل طول 25 میل سراستوانه  استیل 5در25,m5x25..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 5X30 سراستوانه استیل

پیچ 5X30 سراستوانه استیل

پیچ قطر 5 میل طول 30 میل سراستوانه  استیل 5در30,m5x30..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 2X6 سرتخت استیل

پیچ 2X6 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 6 میل سرتخت  استیل2در6 , m2x6..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 2X8 سرتخت استیل

پیچ 2X8 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 8 میل سرتخت  استیل..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 2X10 سرتخت استیل

پیچ 2X10 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 10 میل سرتخت استیل..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2X12 سرتخت استیل

پیچ 2X12 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 12 میل  سرتخت  استیل..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2X16 سرتخت استیل

پیچ 2X16 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 16 میل  سرتخت استیل2در16,m2X16..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2X20 سرتخت استیل

پیچ 2X20 سرتخت استیل

پیچ قطر 2 میل طول 20 میل  سرتخت استیل2در20,m2X20..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 2.5X6 سرتخت استیل

پیچ 2.5X6 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 6 میل سرتخت استیل2.5در6,m2.5x6..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2.5X8 سرتخت استیل

پیچ 2.5X8 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 8 میل سرتخت استیل2.5در8,m2.5x8..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2.5X10 سرتخت استیل

پیچ 2.5X10 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 10 میل  سرتخت  استیل..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X12 سرتخت استیل

پیچ 2.5X12 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 12 میل  سرتخت  استیل..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X16 سرتخت استیل

پیچ 2.5X16 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 16 میل سرتخت  استیل..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X20 سرتخت استیل

پیچ 2.5X20 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 20 میل سرتخت استیل..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 2.5X25 سرتخت استیل

پیچ 2.5X25 سرتخت استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 10 میل  سرتخت استیل2.5در25,m2.5x25..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X6 سرتخت استیل

پیچ 3X6 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 6 میل  سرتخت استیل3در6,m3x6..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 3X8 سرتخت استیل

پیچ 3X8 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 8 میل  سرتخت استیل3در8,m3x8..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 3X10 سرتخت استیل

پیچ 3X10 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول  10 میل  سرتخت  استیل3در10,m3x10..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 3X12 سرتخت  استیل

پیچ 3X12 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 12 میل سرتخت استیل3در12,m3x12..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 3X16 سرتخت استیل

پیچ 3X16 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 16 میل  سرتخت  استیل3در16,m3x16..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

پیچ 3X20 سرتخت استیل

پیچ 3X20 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 20 میل سرتخت  استیل3در20,m3x20..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 3X25 سرتخت استیل

پیچ 3X25 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 25 میل سرتخت استیل3در25,m3x25..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X30 سرتخت استیل

پیچ 3X30 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 30 میل سرتخت استیل3در30,m3x30..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ  4X6 سرتخت استیل

پیچ 4X6 سرتخت استیل

پیچ قطر 4 میل طول 6 میل سرتخت استیل4در6,m4x6..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

پیچ  4X8 سرتخت استیل

پیچ 4X8 سرتخت استیل

پیچ قطر 4 میل طول 8 میل سرتخت استیل4در8,m4x8..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ  4X10 سرتخت استیل

پیچ 4X10 سرتخت استیل

پیچ قطر 4 میل طول 10 میل سرتخت  استیل4در10,m4x10..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ  4X12 سرتخت استیل

پیچ 4X12 سرتخت استیل

پیچ قطر 4 میل طول 12 میل سرتخت  استیل4در12,m4x12..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ  4X16 سرتخت استیل

پیچ 4X16 سرتخت استیل

پیچ قطر 4 میل طول 16 میل سرتخت  استیل4در16,m4x16..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ  4X20 سرتخت استیل

پیچ 4X20 سرتخت استیل

پیچ قطر 4 میل طول 20 میل سرتخت استیل4در20,m4x20..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ  4X25 سرتخت استیل

پیچ 4X25 سرتخت استیل

پیچ قطر 4 میل طول 25 میل سرتخت  استیل4در25,m4x25..

750 تومان قیمت بدون مالیات: 750 تومان

پیچ  4X30 سرتخت استیل

پیچ 4X30 سرتخت استیل

پیچ قطر 4 میل طول 30 میل سرتخت  استیل4در30,m4x30..

750 تومان قیمت بدون مالیات: 750 تومان

پیچ  5X6 سرتخت استیل

پیچ 5X6 سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 6 میل سرتخت  استیل5در6,m5x6..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ  5X8 سرتخت استیل

پیچ 5X8 سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 8 میل سرتخت  استیل5در8,m5x8..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ  5X10 سرتخت استیل

پیچ 5X10 سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 10 میل سرتخت  استیل5در10,m5x10..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ  5X12 سرتخت استیل

پیچ 5X12 سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 12 میل سرتخت  استیل5در12,m5x12..

650 تومان قیمت بدون مالیات: 650 تومان

پیچ  5X16 سرتخت استیل

پیچ 5X16 سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 16 میل سرتخت  استیل5در16,m5x16..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ  5X20 سرتخت استیل

پیچ 5X20 سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 20 میل سرتخت  استیل5در20,m5x20..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ  5X25 سرتخت استیل

پیچ 5X25 سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 25 میل سرتخت  استیل5در25,m5x25..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ  5X30 سرتخت استیل

پیچ 5X30 سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 30 میل سرتخت  استیل5در30,m5x30..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 2X6 آلن استیل

پیچ 2X6 آلن استیل

پیچ قطر 2 میل طول 6 میل  استیل2در6 , m2x6..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 2X8 آلن استیل

پیچ 2X8 آلن استیل

پیچ قطر 2 میل طول 8 میل  استیل..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 2X10 آلن استیل

پیچ 2X10 آلن استیل

پیچ قطر 2 میل طول 10 میل  استیل..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 2X12 آلن استیل

پیچ 2X12 آلن استیل

پیچ قطر 2 میل طول 12 میل  استیل..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 2X16 آلن استیل

پیچ 2X16 آلن استیل

پیچ قطر 2 میل طول 16 میل  استیل2در16,m2X16..

1,100 تومان قیمت بدون مالیات: 1,100 تومان

پیچ 2X20 آلن استیل

پیچ 2X20 آلن استیل

پیچ قطر 2 میل طول 20 میل  استیل..

1,300 تومان قیمت بدون مالیات: 1,300 تومان

پیچ 2.5X6 آلن استیل

پیچ 2.5X6 آلن استیل

پیچ فطر 2.5 میل طول 6 میل  استیل2.5در6,m2.5x6..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 2.5X8 آلن استیل

پیچ 2.5X8 آلن استیل

پیچ فطر 2.5 میل طول 8 میل  استیل2.5در8,m2.5x8..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 2.5X10 آلن استیل

پیچ 2.5X10 آلن استیل

پیچ فطر 2.5 میل طول 10 میل  استیل..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 2.5X12 آلن استیل

پیچ 2.5X12 آلن استیل

پیچ فطر 2.5 میل طول 12 میل  استیل..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 2.5X16 آلن استیل

پیچ 2.5X16 آلن استیل

پیچ فطر 2.5 میل طول 16 میل  استیل..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 2.5X20 آلن استیل

پیچ 2.5X20 آلن استیل

پیچ فطر 2.5 میل طول 20 میل  استیل2.5در20,m2.5x20..

1,100 تومان قیمت بدون مالیات: 1,100 تومان

پیچ 3X6 آلن استیل

پیچ 3X6 آلن استیل

پیچ قطر3میل طول 6 میل  استیل3در6,m3x6..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X8 آلن استیل

پیچ 3X8 آلن استیل

پیچ فطر3میل طول 8 میل  استیل3در8,m3x8..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X10 آلن استیل

پیچ 3X10 آلن استیل

پیچ قطر3میل طول 10 میل  استیل3در10,m3x10..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 3X12 آلن استیل

پیچ 3X12 آلن استیل

پیچ قطر3میل طول 12 میل  استیل3در12,m3x12..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 3X16 آلن استیل

پیچ 3X16 آلن استیل

پیچ فطر3میل طول 16 میل  استیل3در16,m3x16..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 3X20 آلن استیل

پیچ 3X20 آلن استیل

پیچ قطر3میل طول 20 میل  استیل3در20,m3x20..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 3X25 آلن استیل

پیچ 3X25 آلن استیل

پیچ قطر3میل طول 25 میل  استیل3در25,m3x25..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 3X30 آلن استیل

پیچ 3X30 آلن استیل

پیچ قطر3میل طول 30میل  استیل3در30,m3x30..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 4X6 آلن استیل

پیچ 4X6 آلن استیل

پیچ قطر4 میل طول 6 میل  استیل4در6,m4x6..

650 تومان قیمت بدون مالیات: 650 تومان

پیچ 4X8 آلن استیل

پیچ 4X8 آلن استیل

پیچ قطر4 میل طول 8 میل  استیل4در8,m4x8..

650 تومان قیمت بدون مالیات: 650 تومان

پیچ 4X10 آلن استیل

پیچ 4X10 آلن استیل

پیچ قطر4 میل طول 10 میل  استیل4در10,m4x10..

750 تومان قیمت بدون مالیات: 750 تومان

پیچ 4X12 آلن استیل

پیچ 4X12 آلن استیل

پیچ قطر4 میل طول 12 میل  استیل4در12,m4x12..

750 تومان قیمت بدون مالیات: 750 تومان

پیچ 4X16 آلن استیل

پیچ 4X16 آلن استیل

پیچ قطر4 میل طول 16 میل  استیل4در16,m4x16..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 4X20 آلن استیل

پیچ 4X20 آلن استیل

پیچ قطر4 میل طول 20 میل  استیل4در20,m4x20..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 4X25 آلن استیل

پیچ 4X25 آلن استیل

پیچ قطر4 میل طول 25 میل  استیل4در25,m4x25..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 4X30 آلن استیل

پیچ 4X30 آلن استیل

پیچ قطر4 میل طول 30  میل  استیل4در30,m4x30..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 5X6 آلن استیل

پیچ 5X6 آلن استیل

پیچ قطر5 میل طول 6 میل  استیل5در6,m5x6..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 5X8 آلن استیل

پیچ 5X8 آلن استیل

پیچ قطر5 میل طول8 میل  استیل5در8,m5x8..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 5X10 آلن استیل

پیچ 5X10 آلن استیل

پیچ قطر5 میل طول 10 میل  استیل5در10,m5x10..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 5X12 آلن استیل

پیچ 5X12 آلن استیل

پیچ قطر5 میل طول 12 میل  استیل5در12,m5x12..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 5X16 آلن استیل

پیچ 5X16 آلن استیل

پیچ قطر5 میل طول 16 میل  استیل5در16,m5x16..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 5X20 آلن استیل

پیچ 5X20 آلن استیل

پیچ فطر5 میل طول 20 میل  استیل5در20,m5x20..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 5X25 آلن استیل

پیچ 5X25 آلن استیل

پیچ قطر5 میل طول 25 میل  استیل5در25,m5x25..

1,100 تومان قیمت بدون مالیات: 1,100 تومان

پیچ 5X30 آلن استیل

پیچ 5X30 آلن استیل

پیچ قطر5 میل طول 30 میل  استیل5در30,m5x30..

1,200 تومان قیمت بدون مالیات: 1,200 تومان

پیچ 2.5X6 مغزی استیل

پیچ 2.5X6 مغزی استیل

پیچ  2.5X6 مغزی استیل..

1,200 تومان قیمت بدون مالیات: 1,200 تومان

پیچ 3X6 مغزی استیل

پیچ 3X6 مغزی استیل

پیچ 3X6 مغزی استیل..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 3X8 مغزی استیل

پیچ 3X8 مغزی استیل

پیچ 3X8 مغزی استیل..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 3X10 مغزی استیل

پیچ 3X10 مغزی استیل

پیچ 3X10 مغزی استیل..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 4X6 مغزی استیل

پیچ 4X6 مغزی استیل

پیچ 4X6 مغزی استیل..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 4X8 مغزی استیل

پیچ 4X8 مغزی استیل

پیچ 4X8 مغزی استیل..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 4X10 مغزی استیل

پیچ 4X10 مغزی استیل

پیچ 4X10 مغزی استیل..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 5X6 مغزی استیل

پیچ 5X6 مغزی استیل

پیچ  5X6  مغزی استیل..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 5X8 مغزی استیل

پیچ 5X8 مغزی استیل

پیچ  5X8  مغزی استیل..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 5X10 مغزی استیل

پیچ 5X10 مغزی استیل

پیچ  5X10  مغزی استیل..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 3X6 آلن سرتخت استیل

پیچ 3X6 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر3میل طول 6 میل  استیل3در6,m3x6..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X8 آلن سرتخت استیل

پیچ 3X8 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر3میل طول 8 میل  استیل3در8,m3x8..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X10 آلن سرتخت استیل

پیچ 3X10 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر3میل طول 10 میل  استیل3در10,m3x10..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 3X12 آلن سرتخت استیل

پیچ 3X12 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر3میل طول 12 میل  استیل3در12,m3x12..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 3X15 آلن سرتخت استیل

پیچ 3X15 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر3میل طول 15 میل  استیل3در15,m3x15..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 3X20 آلن سرتخت استیل

پیچ 3X20 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر3میل طول 20 میل  استیل3در20,m3x20..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 3X25 آلن سرتخت استیل

پیچ 3X25 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر3میل طول 25 میل  استیل3در25,m3x25..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 3X30 آلن سرتخت استیل

پیچ 3X30 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر3میل طول 30 میل  استیل3در30,m3x30..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 4X6 آلن سرتخت استیل

پیچ 4X6 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر4میل طول 6 میل  استیل4در6,m4x6..

650 تومان قیمت بدون مالیات: 650 تومان

پیچ 4X8 آلن سرتخت استیل

پیچ 4X8 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر4میل طول 8 میل  استیل4در8,m4x8..

650 تومان قیمت بدون مالیات: 650 تومان

پیچ 4X10 آلن سرتخت استیل

پیچ 4X10 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر4میل طول 10 میل  استیل4در10,m4x10..

750 تومان قیمت بدون مالیات: 750 تومان

پیچ 4X12 آلن سرتخت استیل

پیچ 4X12 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر4میل طول 12 میل  استیل4در12,m4x12..

750 تومان قیمت بدون مالیات: 750 تومان

پیچ 4X15 آلن سرتخت استیل

پیچ 4X15 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر4میل طول 15 میل  استیل4در15,m4x15..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 4X20 آلن سرتخت استیل

پیچ 4X20 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر4میل طول 20 میل  استیل4در20,m4x20..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 4X25 آلن سرتخت استیل

پیچ 4X25 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر4میل طول 25 میل  استیل4در25,m4x25..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 4X30 آلن سرتخت استیل

پیچ 4X30 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر4میل طول 30 میل  استیل4در30,m4x30..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 5X8 آلن سرتخت استیل

پیچ 5X8 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 8 میل  استیل5در8,m5x8..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 5X10 آلن سرتخت استیل

پیچ 5X10 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 10 میل  استیل5در10,m5x10..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 5X12 آلن سرتخت استیل

پیچ 5X12 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 12 میل  استیل5در12,m5x12..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 5X15 آلن سرتخت استیل

پیچ 5X15 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 15 میل  استیل5در15,m5x15..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 5X20 آلن سرتخت استیل

پیچ 5X20 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 20 میل  استیل5در20,m5x20..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 5X25 آلن سرتخت استیل

پیچ 5X25 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 25 میل  استیل5در25,m5x25..

1,100 تومان قیمت بدون مالیات: 1,100 تومان

پیچ 5X30 آلن سرتخت استیل

پیچ 5X30 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر 5 میل طول 30 میل  استیل5در30,m5x30..

1,200 تومان قیمت بدون مالیات: 1,200 تومان

مهره شش گوش 2 میل استیل

مهره شش گوش 2 میل استیل

مهره شش گوش 2 میل استیل..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

مهره شش گوش 2.5 میل استیل

مهره شش گوش 2.5 میل استیل

مهره شش گوش 2.5 میل استیل..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

مهره شش گوش 3 میل استیل

مهره شش گوش 3 میل استیل

مهره شش گوش 3 میل استیل..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

مهره شش گوش 4 میل استیل

مهره شش گوش 4 میل استیل

مهره شش گوش 4 میل استیل..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

مهره شش گوش 5 میل استیل

مهره شش گوش 5 میل استیل

مهره شش گوش 5 میل استیل..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

واشرفنری 2 میل دور 4 میل استیل

واشرفنری 2 میل دور 4 میل استیل

واشرفنری 2  میل دور  4  میل استیل..

200 تومان قیمت بدون مالیات: 200 تومان

واشر فنری 2.5 میل دور 4.5 میل استیل

واشر فنری 2.5 میل دور 4.5 میل استیل

واشر فنری 2.5  میل دور 4.5  میل استیل..

200 تومان قیمت بدون مالیات: 200 تومان

واشر فنری 3 میل دور 6 میل استیل

واشر فنری 3 میل دور 6 میل استیل

واشر فنری 3  میل دور  6  میل استیل..

200 تومان قیمت بدون مالیات: 200 تومان

واشرفنری 4 میل دور 7.5 میل استیل

واشرفنری 4 میل دور 7.5 میل استیل

واشرفنری 4  میل دور  7.5  میل استیل..

280 تومان قیمت بدون مالیات: 280 تومان

واشرفنری 5 میل دور 8.8 میل استیل

واشرفنری 5 میل دور 8.8 میل استیل

واشرفنری 5  میل دور  8.8  میل استیل..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

واشر تخت2 میل دور 5 میل استیل

واشر تخت2 میل دور 5 میل استیل

واشر تخت2  میل دور 5 میل استیل..

200 تومان قیمت بدون مالیات: 200 تومان

واشر تخت 2.5 میل دور 6 میل استیل

واشر تخت 2.5 میل دور 6 میل استیل

واشر تخت 2.5 میل دور 6 میل استیل..

200 تومان قیمت بدون مالیات: 200 تومان

واشر تخت 3 میل دور 7 میل استیل

واشر تخت 3 میل دور 7 میل استیل

واشر تخت 3  میل دور 7 میل استیل..

200 تومان قیمت بدون مالیات: 200 تومان

واشر تخت 4 میل دور 9 میل استیل

واشر تخت 4 میل دور 9 میل استیل

واشر تخت  4  میل دور 9 میل استیل..

250 تومان قیمت بدون مالیات: 250 تومان

واشر5 میل دور 10 میل استیل

واشر5 میل دور 10 میل استیل

واشر5  میل دور  10 میل استیل..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

نمايش 1 تا 159 از 159 (1 صفحه)